Juhji, Juhji. 2020. “Kepemimpinan: Sebuah Kajian Literatur”. At-Tarbiyat :Jurnal Pendidikan Islam 3 (2), 172-86. https://doi.org/10.37758/jat.v3i2.219.