Juhji, J. (2020). Kepemimpinan: Sebuah Kajian Literatur. At-Tarbiyat :Jurnal Pendidikan Islam, 3(2), 172-186. https://doi.org/10.37758/jat.v3i2.219