[1]
Marfu’ah, M. and Afifah, M. 2020. Implementasi Konsep Madrasatul Ula Pada Pendidikan Agama Dalam Keluarga Perantau. At-Tarbiyat :Jurnal Pendidikan Islam. 3, 2 (Dec. 2020), 86-98. DOI:https://doi.org/10.37758/jat.v3i2.222.